خانه/انجمن ها/حقوق مالکیت فکری در ایران/Coronary disastrous trisomy-21, latissimus stumps.